Τερματισμός λειτουργίας των λογαριασμών του Google+ για το ευρύ κοινό (προσωπικών).

Στις 2 Απριλίου 2019, θα διακοπεί η λειτουργία του λογαριασμού σας στο Google+ και των σελίδων Google+ που έχετε δημιουργήσει και θα ξεκινήσουμε τη διαγραφή περιεχομένου από τους λογαριασμούς του Google+ για το ευρύ κοινό. Θα διαγραφούν επίσης οι φωτογραφίες και τα βίντεο από το Google+ που υπάρχουν στο Αρχείο λευκωμάτων σας και στις σελίδες σας Google+.

Η διαδικασία διαγραφής περιεχομένου από τους λογαριασμούς Google+ για το ευρύ κοινό, τις Σελίδες Google+ και το Αρχείο λευκωμάτων θα διαρκέσει μερικούς μήνες και το περιεχόμενο ενδέχεται να παραμείνει για αυτό το διάστημα. Για παράδειγμα, οι χρήστες ενδέχεται να εξακολουθούν να βλέπουν μέρη του λογαριασμού τους στο Google+ μέσω του αρχείου καταγραφής δραστηριότητας και ορισμένο περιεχόμενο του Google+ για το ευρύ κοινό ενδέχεται να παραμείνει ορατό στους χρήστες του G Suite μέχρι τον τερματισμό λειτουργίας του Google+ για το ευρύ κοινό.

Το Google+ είναι διαθέσιμο μόνο για λογαριασμούς G Suite εντός εταιρειών ή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Οι λογαριασμοί καταναλωτών (συνήθως λήγουν σε @gmail.com) τερματίστηκαν στις 2 Απριλίου 2019.

Πηγή:https://support.google.com/plus/answer/9195133