ΝΕΑ

Τερματισμός λειτουργίας των λογαριασμών του Google+ για το ευρύ κοινό (προσωπικών).

Στις 2 Απριλίου 2019, θα διακοπεί η λειτουργία του λογαριασμού σας στο Google+ και των σελίδων Google+ που έχετε δημιουργήσει και θα ξεκινήσουμε τη διαγραφή περιεχομένου από τους λογαριασμούς του Google+ για το ευρύ κοινό. Θα διαγραφούν επίσης οι φωτογραφίες και τα βίντεο από το Google+ που υπάρχουν στο Αρχείο λευκωμάτων σας και στις σελίδες σας Google+.