Η διεύθυνση URL είναι η τοποθεσία μιας ιστοσελίδας ή ενός αρχείου στο internet.

Οι ιστοσελίδες έχουν μοναδικές διευθύνσεις, ώστε να μπορούν να τις εντοπίζουν οι χρήστες, οπως ακριβώς το σπίτι σας έχει μια διεύθυνση. Στο διαδίκτυο (internet), αυτές οι διευθύνσεις ονομάζονται διευθύνσεις URL (Uniform Resource Locator - Ενιαίος Εντοπιστής Πόρων). Η διεύθυνση URL μιας ιστοσελίδας αποτελείται από ένα όνομα τομέα διαδικτύου (που εδώ είναι "webstatus"), μια κατηγορία τομέα διαδικτύου (".gr") και, ορισμένες φορές, από άλλα στοιχεία, όπως ένας υποτομέας ("info.webstatus") και μια διαδρομή ("/kataskevi-istoselidon").

Για να βρείτε τη διεύθυνση URL μιας ιστοσελίδας, ανατρέξτε στη γραμμή διευθύνσεων, κοντά στο επάνω μέρος του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο. Το βασικό μέρος της διεύθυνσης URL ενός ιστότοπου (η διεύθυνση του internet). Στη διεύθυνση URL "www.webstatus.gr/home", το (όνομα τομέα) είναι "webstatus.gr". 

Ένας τομέας αποτελείται συνήθως από δύο μέρη: ένα όνομα(όπως "webstatus") και μια κατηγορία (όπως ".gr") που συνδυάζονται για να δημιουργήσουν ένα όνομα τομέα () όπως "webstatus.gr".