Για την επιτυχία μιας ιστοσελίδας, στην εποχή μας, κύριο ρόλο διαδραματίζει η δυνατότητα διαχείρισης της σε πραγματικό χρόνο, με οποιοδήποτε συσκευή. Δηλαδή οι επιτυχημένες ιστοσελίδες πρέπει να διαθέτουν ένα περιβάλλον διαχείρισης. Το περιβάλλον αυτό πρέπει να είναι εύχρηστο.

Η ευκολία στη χρήση του πίνακα διαχείρισης, εξασφαλίζει την αποτελεσματική και αποδοτική ενημέρωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας σας.

Η εύχρηστη διαχείριση μίας ιστοσελίδας εξασφαλίζει, ευκολία στην εκμάθηση χρήσης της, υψηλή απόδοση στις εργασίες συντήρησης, άμεση ανανέωση περιεχομένου, χαμηλή συχνότητα σφαλμάτων και ευκολία συγκράτησης της γνώσης.